Thursday, May 8, 2008

Tim hieu ve The tin dung, cool

Tim hieu ve The tin dung, cool

Trong một giao dịch bán lẻ truyền thống các vạch từ được đọc bởi thiết bị đầu cuối của điểm mua bán . Mã số kiểm tra giá trị sử dụng của Visa card ( CVV ) hay Mastercard ( CVC ) được mã hoá trong các vạch này có thể được người phát hành thẻ kiểm tra trong thời gian còn hiệu lực sử dụng . Tuy nhiên nếu thẻ không còn giá trị sử dụng thì thẻ CVV hay thẻ CVC không còn hợp lệ nữa . Để giảm hiện tượng lừa đảo trong môi trường sử dụng card không hiện hữu ( card ảo ) những người mua hàng ,nhà buôn và người dùng thẻ sử dụng cvv2 hay cvc2 :

- Vậy Cvv2 Hay Cvc 2 Là Gì :

cvv2 hay cvc2 là mã số bảo mật gồm bộ ba kí tự số được in ở mặt sau card , những số này xuất hiện ở dạng nghiêng ngược ở ngay đầu khung chữ kí và ở cuối ( xem mã u ) . Chương trình này giúp hiệu lực hoá một thẻ đang sử dụng trong giao dịch . Tất cả các thẻ Mastercard , cả thẻ tín dụng lẫn thẻ nợ , được cc yêu cầu là phải có chữ a CVC2 trước ngày 1/1/97 còn tất cả các thẻ VISA phải là 1/1/1001

- CVV2 Hay CVC2 Hoạt Động Như Thế Nào :

Các nhà buôn thẻ ảo được hướng dẫn rằng phải yêu cầu người giữ thẻ xuất trình cvv2 /cvc2 khi người giữ thẻ đặt hàng . Nhà buôn yêu cầu người giữ thẻ đọc mã số này từ thẻ . Sau đó nhà buôn yêu cầu kiểm tra cvv2/cvc2 trong quá trình được sử dụng . Người phát hành thẻ xác định tính hợp lệ của cvv2 hay cvc2 và truyền đi kết quả từ chối hay chấp nhận trong quá trình được quyền sử dụng . Nhà buôn bằng cách sử dụng cvv2/cvc2 cùng với dịch vụ kiểm tra địa chỉ ( AVS) và những phút bàn về quyền sử dụng sau đó có thể thực hiện các quyết Ċ ?ịnh có nhiều thông tin hơn đối với việc chập thuận việc giao dịch đó hay không . . Ngoài ra khi sử dụng cvv2/cvc2 các nhà buôn có thể hi vọng giảm được chi phí trả lại ( chargeback) ít nhất là 26%

-Thay đổi đối với khung chữ kí

Trước đây các số cvv2 hay cvc2 đi theo sau số tài khoản 16 số in ở khung chữ kí của thẻ . Số tài khoản 16 số bây giờ đã bị cắt ngắn còn 4 số trên khung chữ kí . Sự thay đổi này giúp người sử dụng thẻ ký thẻ của họ dễ dàng hơn . Nó cũng giúp nhà buôn dễ dàng hơn khi so sánh chữ kí trên thẻ và chữ kí trên phiếu bán hàng . 19 chữ số ( 16 + 3 ) không còn gây cản trở trong việc kiểm tra chữ kí nữa

- Mã Số Kết Quả Là Gì :

+ Định nghĩa :

M : cvv2 khớp nói chung là bạn muốn thúc đẩy các giao dịch mà bạn đã nhận được chứng nhận thẩm quyền sử dụng ( một cvv2 khớp và một thẻ kiểm tra địa chỉ khớp nếu cần )

N : Cvv2 không khớp có lẽ bạn phải tiếp tục làm việc với người sử dụng thẻ trước khi thực hiện giao dich ngay cả khi bạn đã nhận được một chút chứng nhận thẩm quyền sử dụng . Nếu bạn đã nhận được một chút chứng nhận thẩm quyền sử dụng nhưng bạn nghĩ rằng một giá trị cvv2 không có lẽ đã được gửi đi trước bạn có thể gửi trả lại cvv2 nhưng phải chắc chắn rằng đã sử dụng số tiền $ là 0 cho giao dịch đó để đường tín dụng của khách hàng không bị ảnh hưởng bởi một cvv2 thứ 2 nữa

P : Yêu cầu cvv2 không được thực hiện hoặc ngày hết hạn không được cung cấp , hoặc card không có giá trị cvv2 . Nếu ngày hết hạn để trống hãy nộp lại như là số tiền $ = 0 cho giao dịch đó để đường tín dụng của khách hàng không bị ảnh hưởng bởi một cvv2 thứ 2 nữa

S: Cvv2 có trên card nhưng nhà buôn gửi một mã số nói rằng không có cvv2 . Có lẽ bạn phải làm việc lại tiếp tục với khách hàng để kiểm tra lại rằng khách hàng đã kiểm tra vị trí chính xác đối với số cvv2

U: Người phát hàng không ủng hộ Cvv2

Link Address Verification Service ( AVS )

Atlantic Payment - Dịch vụ kiểm tra địa chỉ : Nếu bạn là nhà buôn dùng thẻ tín dụng , bạn có thể so sánh địa chỉ chi trả của khách hàng USA tại ngân hàng phát hành trước khi hoàn thành một giao dịch mà vạch từ không thể đọc đuợc . Quá trình kiểm tra này yêu cầu cần thiết nếu bạn là nhà buôn dùng thư tín , internet , thư tín hay điện thoại ...

Khi yêu cầu kiểm tra tín dụng thông thường hay uỷ quyền sử dụng bạn phải nhập thông tin địa chỉ chi trả do người sử dụng card cung cấp , khi hệ thống máy tính tiếp xúc với người phát hành và yêu cầu chứng nhận tín dụng , thì thông tin địa chỉ được so sánh vói thông tin trên hồ sơ tại nơi người phát hành . Người phát hành sẽ gửi một mã số phúc đáp với một phúc đáp về thẩm quyền sử dụng tín dụng . Bạn sẽ thực hiện các quyết định kinh doanh sử dụng sau khi xử lý các phúc đáp khác nhau . Tuy nhiên bạn phải luôn nhớ rằng khi một khách hàng cáo buộc rằng họ không hề gửi một đơn đặt hàng bằng mail , điện thoại hay inernet với bạn thì AVS " khớp chính xác " X"hay " Y " sẽ giúp bạn bác bỏ cáo buỊ ?c đó . Và hãy nhớ rằng rất nhiều thiết bị xử lý () sẽ không xử lý các giao dịch mua bán với mã số phúc đáp " N" . Hãy tiến hành một cách thận trọng

Trong một giao dịch bán lẻ truyền thống các vạch từ được đọc bởi thiết bị đầu cuối của điểm mua bán . Mã số kiểm tra giá trị sử dụng của Visa card ( CVV ) hay Mastercard ( CVC ) được mã hoá trong các vạch này có thể được người phát hành thẻ kiểm tra trong thời gian còn hiệu lực sử dụng . Tuy nhiên nếu thẻ không còn giá trị sử dụng thì thẻ CVV hay thẻ CVC không còn hợp lệ nữa . Để giảm hiện tượng lừa đảo trong môi trường sử dụng card không hiện hữu ( card ảo ) những người mua hàng ,nhà buôn và người dùng thẻ sử dụng cvv2 hay cvc2 :

- Vậy Cvv2 Hay Cvc 2 Là Gì :

cvv2 hay cvc2 là mã số bảo mật gồm bộ ba kí tự số được in ở mặt sau card , những số này xuất hiện ở dạng nghiêng ngược ở ngay đầu khung chữ kí và ở cuối ( xem mã u ) . Chương trình này giúp hiệu lực hoá một thẻ đang sử dụng trong giao dịch . Tất cả các thẻ Mastercard , cả thẻ tín dụng lẫn thẻ nợ , được cc yêu cầu là phải có chữ a CVC2 trước ngày 1/1/97 còn tất cả các thẻ VISA phải là 1/1/1001

- CVV2 Hay CVC2 Hoạt Động Như Thế Nào :

Các nhà buôn thẻ ảo được hướng dẫn rằng phải yêu cầu người giữ thẻ xuất trình cvv2 /cvc2 khi người giữ thẻ đặt hàng . Nhà buôn yêu cầu người giữ thẻ đọc mã số này từ thẻ . Sau đó nhà buôn yêu cầu kiểm tra cvv2/cvc2 trong quá trình được sử dụng . Người phát hành thẻ xác định tính hợp lệ của cvv2 hay cvc2 và truyền đi kết quả từ chối hay chấp nhận trong quá trình được quyền sử dụng . Nhà buôn bằng cách sử dụng cvv2/cvc2 cùng với dịch vụ kiểm tra địa chỉ ( AVS) và những phút bàn về quyền sử dụng sau đó có thể thực hiện các quyết Ċ ?ịnh có nhiều thông tin hơn đối với việc chập thuận việc giao dịch đó hay không . . Ngoài ra khi sử dụng cvv2/cvc2 các nhà buôn có thể hi vọng giảm được chi phí trả lại ( chargeback) ít nhất là 26%

-Thay đổi đối với khung chữ kí

Trước đây các số cvv2 hay cvc2 đi theo sau số tài khoản 16 số in ở khung chữ kí của thẻ . Số tài khoản 16 số bây giờ đã bị cắt ngắn còn 4 số trên khung chữ kí . Sự thay đổi này giúp người sử dụng thẻ ký thẻ của họ dễ dàng hơn . Nó cũng giúp nhà buôn dễ dàng hơn khi so sánh chữ kí trên thẻ và chữ kí trên phiếu bán hàng . 19 chữ số ( 16 + 3 ) không còn gây cản trở trong việc kiểm tra chữ kí nữa

- Mã Số Kết Quả Là Gì :

+ Định nghĩa :

M : cvv2 khớp nói chung là bạn muốn thúc đẩy các giao dịch mà bạn đã nhận được chứng nhận thẩm quyền sử dụng ( một cvv2 khớp và một thẻ kiểm tra địa chỉ khớp nếu cần )

N : Cvv2 không khớp có lẽ bạn phải tiếp tục làm việc với người sử dụng thẻ trước khi thực hiện giao dich ngay cả khi bạn đã nhận được một chút chứng nhận thẩm quyền sử dụng . Nếu bạn đã nhận được một chút chứng nhận thẩm quyền sử dụng nhưng bạn nghĩ rằng một giá trị cvv2 không có lẽ đã được gửi đi trước bạn có thể gửi trả lại cvv2 nhưng phải chắc chắn rằng đã sử dụng số tiền $ là 0 cho giao dịch đó để đường tín dụng của khách hàng không bị ảnh hưởng bởi một cvv2 thứ 2 nữa

P : Yêu cầu cvv2 không được thực hiện hoặc ngày hết hạn không được cung cấp , hoặc card không có giá trị cvv2 . Nếu ngày hết hạn để trống hãy nộp lại như là số tiền $ = 0 cho giao dịch đó để đường tín dụng của khách hàng không bị ảnh hưởng bởi một cvv2 thứ 2 nữa

S: Cvv2 có trên card nhưng nhà buôn gửi một mã số nói rằng không có cvv2 . Có lẽ bạn phải làm việc lại tiếp tục với khách hàng để kiểm tra lại rằng khách hàng đã kiểm tra vị trí chính xác đối với số cvv2

U: Người phát hàng không ủng hộ Cvv2

Link Address Verification Service ( AVS )

Atlantic Payment - Dịch vụ kiểm tra địa chỉ : Nếu bạn là nhà buôn dùng thẻ tín dụng , bạn có thể so sánh địa chỉ chi trả của khách hàng USA tại ngân hàng phát hành trước khi hoàn thành một giao dịch mà vạch từ không thể đọc đuợc . Quá trình kiểm tra này yêu cầu cần thiết nếu bạn là nhà buôn dùng thư tín , internet , thư tín hay điện thoại ...

Khi yêu cầu kiểm tra tín dụng thông thường hay uỷ quyền sử dụng bạn phải nhập thông tin địa chỉ chi trả do người sử dụng card cung cấp , khi hệ thống máy tính tiếp xúc với người phát hành và yêu cầu chứng nhận tín dụng , thì thông tin địa chỉ được so sánh vói thông tin trên hồ sơ tại nơi người phát hành . Người phát hành sẽ gửi một mã số phúc đáp với một phúc đáp về thẩm quyền sử dụng tín dụng . Bạn sẽ thực hiện các quyết định kinh doanh sử dụng sau khi xử lý các phúc đáp khác nhau . Tuy nhiên bạn phải luôn nhớ rằng khi một khách hàng cáo buộc rằng họ không hề gửi một đơn đặt hàng bằng mail , điện thoại hay inernet với bạn thì AVS " khớp chính xác " X"hay " Y " sẽ giúp bạn bác bỏ cáo buỊ ?c đó . Và hãy nhớ rằng rất nhiều thiết bị xử lý () sẽ không xử lý các giao dịch mua bán với mã số phúc đáp " N" . Hãy tiến hành một cách thận trọng

(SUU TAM)

0 Comments:

Post a Comment